Historia

Rakennusliike Evälahdella on takanaan pitkä historia, jonka aikana yritys on kasvanut ja kerännyt arvostusta ja osaamista rakennusalan ammattilaisena. Vuonna 1950 perustettiin yritys, joka jatkaa tänä päivänä talonrakentamista ja urakointia jo kolmannessa sukupolvessa.

Evälahti Oy:llä on takanaan jo 65 tarina tarina alkaen yrityksen perustajasta, Kauko Evälahdesta. Hän aloitti uransa varastopoikana ja eteni myöhemmin kirvesmieheksi seuraten isänsä Juho Evälahden esimerkkiä. Sotien jälkeen Kauko jatkoi kirvesmiehen töitä, mutta vuonna 1944 hän päätti pyrkiä Lappeenrannan Teknilliseen Kouluun. Rakennusmestarin tutkinto kurssin priimuksena loi pohjan tulevalle yrittäjän uralle ja menestyvälle perheyritykselle. Yritys perustettiin 8.6.1950. Hihat käärittiin jo viikko yrityksen perustamisen jälkeen, jolloin alkoivat työt ensimmäisen rakennuskohteen, Lypsyniemen konepajan pääkonttorin parissa Savonlinnassa.

Oman tuotannon aloittaminen

1950-luvun alku oli erityisen tiukkaa aikaa, mutta vähitellen rakennustoiminta elpyi ja töitä tuli runsaasti. Yritys myös alkoi toteuttamaan omaa rakennustoimintaa, perustajaurakointia. Omia kohteita rakennettiin urakkatöiden lomassa. Kauko Evälahden intohimosta rakentamista kohtaan kertoo myös se, että hän otti itse aktiivisesti selvää sekä kotimaassa, että ulkomailla, rakennustekniikan uusista tuulista, kuten elementtitekniikasta ja torninostureiden käytöstä. Evälahti otti yrityksenä rakennustekniikassa oman linjansa, jonka mukaisesti perustajaurakoinnissa käytetään rakennusten kantavissa rakenteissa pääosin aina paikallavalutekniikkaa ja elementtejä käytetään lähinnä julkisivujen sisäkuorissa.

Vaativat rakennusprojektit kartuttivat osaamista

Kauko Evälahden tarkkuudesta, ammattiylpeydestä ja aikaansa edellä olemisesta kertoo se, että hän otti käyttöön jo 1950-luvulla 1990-luvulla yleisesti käyttöön tulleen laputusjärjestelmän, jonka ansiosta puutteita ei jäänyt korjaamatta ennen lopputarkastusta. Laputus tarkoittaa itse tehtyä lopputarkastusta ennen tilaajan lopputarkastusta. Tarkkuus olikin valttia vaativissa ja isoissa, työyhteenliittymien avulla toteutetuissa rakennushankkeissa, joissa yrityksen johdolle ja työntelijöille karttui osaamista ja kokemusta, joka ei muuten olisi ollut mahdollista.

Uusi rakentamisen sukupolvi

Diplomi-insinööri ja yrittäjäneuvos Jukka Evälahti otti yrityksen vetovastuun 1.1. vuonna 1986. Jukka Evälahti oli työskennellyt yrityksessä jo aiemmin eri tehtävissä, jonka kautta hänellä oli jo luontainen kiinnostus yrityksen johtoa ja strategista työtä kohtaan. Jukan aikana Evälahti Oy:n ydintoiminnan – rakentamisen, kiinteistösijoituksen ja sijoitustoiminnan – kehitystä on jatkettu ja yritys on kasvanut maltillisesti vuosien saatossa.

Syksyllä 2010 perustettiin tytäryhtiö Rakennusliike Evälahti Uusimaa Oy, joka oli aiempia suurempi yksittäinen panostus yrityksen liiketoiminnan laajentamiseksi. Evälahti Uusimaan myötä rakennuspalvelua pystytyttiin tarjoamaan myös pääkaupunkiseudulla ja sen lähikunnissa.

Rakennusalaa ja kaupunkikuvaa kehittämässä

Jukka Evälahden johdolla Evälahti Oy on jatkuvasti kiinnostunut ostamaan uusia tontteja Etelä-Karjalan alueella ja näin olla mukana kehittämässä Lappeenrannan, Imatran, Ruokalahden ja Joutsenon kaupunkikuvaa. Kuten Kauko Evälahti, myös Jukka on ollut aktiivisesti mukana järjestötoiminnassa ja sitä kautta myös koko rakennusalan kehittämisessä.

Jukka Evälahti on toiminut usean yhteisön ja järjestön hallintotehtävissä. Jukka on ollut mm. Talonrakennusteollisuus ry:n yrittäjävaliokunta puheenjohtaja vuosina 2006-2009, Rakennusteollisuus RT ry Lahti-Kymenpiiri ry:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2003-2006 sekä toimi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n hallituksen jäsenenä vuonna 2006. Oman alansa näkyvin toiminta on tapahtunut Rakennusteollisuus RT ry:ssä. Heidän näkemyksensä mukaan Jukka Evälahdella on ollut merkittävä rooli alan vaikuttajana valtakunnallisella ja alueellisella tasolla. Hän on kaikessa toiminnassaan tuonut esille PK-yritysten merkitystä työllistäjänä ja toiminut rakennusalan hyvän toimintakulttuurin ylläpitäjänä.

Ajan saatossa Evälahti Oy on rakentanut noin 5 miljoonaa kuutiometriä yli tuhannessa kohteessa, ja asuntoja on valmistunut yli 5 000 kappaletta. Useiden eri työyhteenliittymien puitteissa Suomessa ja Venäjän Svetogorskissa on toteutettu myös useita suurkohteita, joista monet ovat alueensa merkittäviä maamerkkejä.

Luotettava ja arvostettu rakennusliike 2000-luvulla

Lukuisat vaativat rakennusprojektit, osaava ja jatkuvasti koulutettu henkilöstö, vahva talous sekä perinteistä kumpuava yrityskulttuuri ovat mahdollistaneet ammattiarvostuksen ja menestyksekkään liiketoiminnan jatkumisen. Kestävälle perustalle rakennettiin 1950-luvulla vahva yritys, joka jatkuu tänä päivänä jo kolmannessa sukupolvessa. Yrityksen kotipaikkana on Imatra, josta käsin toimintaa harjoitetaan Etelä-Suomessa, ydinalueena Etelä-Karjala ja tytäryhtiö Evälahti Uusimaa Oy:n kautta myös pääkaupunkiseutu ja koko Uusimaa. Evälahti tarjoaa asiakkailleen parasta mahdollista rakentamisen laatua, jossa näkyy yli puolen vuosisadan kokemus ja osaaminen.