Evälahdelle myönnettiin RALA-sertifikaatti

RALA-sertifiointi on kaikille rakennusalan yrityksille avoin arviointimenettely, joka perustuu yrityksen toimintajärjestelmän auditointiin. RALA-sertifiointi tarjoaa yritykselle palautteen muodossa välineen oman toimintajärjestelmän kehittämiseen, riskienhallintaan ja kilpailukyvyn parantamiseen. RALA-sertifioinnin arviointiperusteet ovat kehittäneet alan keskeiset toimijat, ja niissä on otettu huomioon eri toimialojen erityispiirteet.

Toimintajärjestelmä on osoitus yrityksen sitoutumisesta toiminnan tason jatkuvaan parantamiseen. Myös taloudelliset hyödyt ovat usein huomattavia: toimintajärjestelmä tehostaa toimintaa, tuo kilpailuetua ja kustannussäästöjä ja parhaimmillaan lisää tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Sertifiointimenettely varmistaa osaltaan, että yrityksen toimintajärjestelmä täyttää arviointiperusteiden vaatimukset, sovittuja menettelyjä sovelletaan käytännössä ja yrityksen toimintaa kehitetään. RALA-sertifikaatti antaa myös yrityksen asiakkaalle varmuutta siitä, että yrityksen tuote ja toiminta täyttää arvioinnissa asetetut vaatimukset.

Laadukasta ja osaavaa rakentamista yhteiskuntavastuut täyttäen

RALA-pätevyyden avulla yritys voi osoittaa osaamistaan, vastuullisuuttaan ja luotettavuuttaan asiakkailleen ja sidosryhmilleen. RALA-pätevyys kertoo, että:

  • yrityksen tekninen osaaminen on todennettu tarkastelemalla yrityksen referenssikohteita sekä henkilö- ja kalustoresursseja
  • tilaajavastuulain edellyttämät rekisteröitymis- ja ilmoitusvaatimukset täyttyvät, yritys on valtuuttanut RALAn julkaisemaan tiedot vero- ja eläkemaksujensa hoitamisesta ja sillä on tapaturma- ja toiminnanvastuuvakuutukset
  • tilinpäätöstiedot täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

Kaikkien RALA-pätevien yritysten tiedot löytyvät pätevyysrekisteristä. Rekisteristä saa tulostettua pätevyystodistukset liitteineen (pätevyysraportti, referenssiluettelo ja kaupparekisteriotteet). RALA-pätevät yritykset kuuluvat automaattisesti Luotettava Kumppani -ohjelmaan. 

Yritysten referenssikohteista kerätään projektipalautetta. Lisäksi yritysten toiminnasta voi antaa RALAlle laatupalautetta.

RALAn riippumaton arviointilautakunta myöntää RALA-pätevyyden ja tarkistaa pätevyystiedot vähintään kerran vuodessa. Mahdollisista häiriöistä yrityksen pätevyystiedoissa tulee viipymättä merkintä yrityksen rekisteritietoihin.