Pasilan Postipuistoon rakentuu uusi asuinalue Helsingin saavutettavimmalle alueelle

Pohjois-Pasilan entinen maaliikennekeskus muuttuu viihtyisäksi asuinalueeksi aivan Keskuspuiston kupeeseen.

Kun Helsingin kaupunki etsi uudelle 5700 asukkaan asuinalueelle aloituskorttelien toteuttajia tontinluovutuskilpailulla, osallistui Evälahti Konserni siihen Suomen Asuntokehitys Oy:n kokoamassa hakijaryhmässä, jossa on tällä hetkellä mukana Y-Säätiö, Ilmarinen ja TA-Rakennuttaja Oy. Pasilan postipuiston pääsuunnittelijana toimii Playa Arkkitehdit Oy.

Lue lisää Helsingin kaupungin järjestämästä tontinluovutuskilpailusta Rakennuslehdestä.

Keskuspuisto on alueen yksi vetovoimatekijöistä ja suunnitteluratkaisuilla on haluttu tukea ja lisätä luontevia yhteyksiä ja näkymiä puiston suuntaan. Korttelin autopaikat on sijoitettu pihakannen alle ja mahdollisesti osittain talojen alle. Autopaikkoihin on suora esteetön yhteys asunnoista ja osa paikoista varustetaan sähköautonlatauspisteillä. Korttelikokonaisuuteen kuuluu asukkaita ja ympäröivää kaupunkiyhteisöä palvelevia liiketiloja, joihin sijoittuu esimerkiksi päivittäistavarakauppa ja pienempiä liiketilayksiköitä elävöittämään katukuvaa ja alueen lähipalvelurakennetta.

Asukkaiden yhteiset suojaisat korttelipihat sijaitsevat paikoitushallien kansien päällä pääosin asuinrakennusten toisen kerroksen tasalla. Korttelien sisäpihojen viihtyisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Pihoilla sijaitsevat mm. asukkaiden yhteiset oleskelu- ja leikkialueet eri-ikäisille. Kaikista porrashuoneista on suora ja esteetön käynti pihalle ja paikoitushalliin ja pihan kulku- ja oleskelualueet ovat esteettömiä. Pihoille on huolto- ja pelastusreitit. Sisäpihan lisäksi osalla korttelin tonteista on yhteiskäyttöiset kattoterassit tai parvekkeet viihtyisäksi sisustettuun talosaunaan ja yhteistilaan liittyen.

Korttelien ulkotiloissa panostetaan laadukkaaseen valaistussuunnitteluun. Valaistussuunnittelussa hyödynnetään tietämystä uusimmasta valaistusteknologiasta, jonka avulla voidaan estää häiriövaloa ja varmistaa tilojen käyttäjäystävällisyys sekä paras pimeän ajan viihtyvyys. Uusien digitaalisten valon käyttötapojen kautta pystytään ohjatusti ilmentämään kortteleiden pimeän ajan identiteettiä ja ilmettä. Valaistus voidaan sitoa paremmin kortteleiden arkeen, elämään ja juhlaan.

Korttelin asuntojen huoneistojakauma on monipuolinen. RS-tuotannon asuinhuoneistoalasta noin puolet toteutetaan alustavasti perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän).  Asuntojen pohjaratkaisujen suunnittelussa on huomioitu ilmansuuntien ja ympäristön vaikutukset. Suuri osa asunnoista avautuu vähintään kahteen suuntaan. Asuntojen pohjaratkaisuissa on pyritty selkeyteen ja yksinkertaisuuteen. Reilun kokoiset parvekkeet ovat suojaisia ja liittyvät saumattomasti asunnon oleskelutiloihin. Parvekkeet voidaan lasittaa kokonaan tai osittain. Parvekkeet muodostavat varjostavan suojavyöhykkeen asuntojen ylilämpenemistä vastaan.

Polkupyörille ja muille ulkoiluvälineille varataan reilut ja helppokäyttöiset tilat. Polkupyörille varataan runkolukittavia säilytyspaikat. Lisäksi kortteleihin varataan polkupyörien huoltotilat sekä sähköpyörien latauspisteet. Joissain asuinrakennuksissa on tarkoitus kokeilla sisäänkäyntiauloissa sijaitsevia postilokeroita, jotka korvaisivat asuntojen postiluukut. Näin porrasauloista muodostuisi luontevia asukkaiden tapaamispaikkoja, jotka tukevat yhteisöllisyyttä. Postilokeroihin olisi helposti yhdistettävissä myös tavarannoutotila.

Suunnittelun lähtökohtana ovat muunneltavat ja monikäyttöiset tilaratkaisut sekä rakennusteknisten järjestelmien ekologisuus. Rakennusten tulee säästää energiaa ja hyödyntää päivänvaloa. Rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeen, kestävyyteen, huollettavuuteen sekä alkuperän etäisyyteen rakennuspaikasta kiinnitetään huomiota. Rakennusmateriaalien tulee täyttää rakennusmateriaalien suomalaisen päästöluokituksen luokan M1 mukaiset kriteerit. Kortteliin suunnitellaan kierrätyspisteitä siten, että ne tarjoavat mahdollisuuden lajitella jätteet kattavasti. Korttelin toteutuksesta vastaava projektiryhmä asettaa ekologiset tavoitteet, jotka kannustavat kierrätykseen ja jätteiden lajitteluun sekä vedenkulutuksen vähentämiseen. Vedenkulutuksen osalta hankealueen rakennukset varustetaan sellaisella tekniikalla, että niissä kulutetaan keskimäärän 20 % vähemmän juomakelpoista vettä kuin rakennuskannassa keskimäärin.

Viihtyisyyteen panostetaan hyvällä sisäilmalla ja akustiikalla sekä luomalla hankealueelta luonteva yhteys luontoon. Alueen suunnitteluratkaisuilla pyritään ohjaamaan käyttäjiä ympäristöä säästäviin liikkumismuotoihin. Energiankulutuksen seuranta tehdään käyttäjille helpoksi ja houkuttelevaksi.

Helsingin Sanomat kertoo, että Pasilan postipuisto sijaitsee pääkaupunkiseudun väestön keskipisteessä.

Ajankohtaista tietoa Pasilan kehittymisestä: Uusi Pasila

Kortteliin rakentuu asuntoja kaiken ikäisille ja kaiken kokoisille perheille. Ota yhteyttä, mikäli haluat kuulla ensimmäisten joukossa myyntiin tulevista asunnoistamme.